ýetmezçilik

  1. Bir zatda bolan nädogrulyk, kemçilik.

    • Ol esasy ýetmezçiligi agtardy. («Kolhoz günleri»)

  2. seret ýetmezlik 3

    • Özüňe mälim, hemişe Arkaçda däne ýetmezçiligi bolup durýardy. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)

    • Mineral dökünimiz ýeterm bolsa hem, ders dökünimiz ýetmezçilik eder. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem ýetmezçilik - ýetmezçiligi.