ýetişik at

Okuwy özleşdiriş, bilim alyş derejesi.

  • Mekdep ýolbaşçylary Saparyň özüni alyp barşy, okuwdaky ýetişigi, ýygymda näme bilen meşgul bolýanlygy bilen gyzyklandylar. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem ýetişik - ýetişigi.