ýetdirmek işlik

 1. Ylgawda, ýaryşda ýaryşdaşyňy yzyňdan ýetirmek, deňleşmegine mümkinçilik bermek, yzyndan ýetirmek.

  • Pellehana golaýlanynda, yzyndan ýetdirdi.

 2. Göçme manyda Garyp düşmek, lüt galmak.

 3. Göçme manyda Garrylyk zerarly kuwwatdan düşmek, lagşamak.


Duş gelýän formalary
 • ýetdirdi
 • ýetdirdiler
 • ýetdirdiň
 • ýetdiren
 • ýetdireniňden
 • ýetdirer
 • ýetdirersiň
 • ýetdirip
 • ýetdiripdi
 • ýetdiripdir
 • ýetdiripmi
 • ýetdirjek
 • ýetdirmedi
 • ýetdirmejegini
 • ýetdirmek
 • ýetdirmese
 • ýetdirmesin
 • ýetdirmez
 • ýetdirmezlik
 • ýetdirmeýän
 • ýetdirmeýär
 • ýetdirmeýärdi
 • ýetdirmän
 • ýetdirse
 • ýetdirýän
 • ýetdirýänmi