ýetdirmek işlik

  1. Ylgawda, ýaryşda ýaryşdaşyňy yzyňdan ýetirmek, deňleşmegine mümkinçilik bermek, yzyndan ýetirmek.

    • Pellehana golaýlanynda, yzyndan ýetdirdi.

  2. Göçme manyda Garyp düşmek, lüt galmak.

  3. Göçme manyda Garrylyk zerarly kuwwatdan düşmek, lagşamak.