ýerliklilik ýer‧lik‧li‧lik at

Ýerlikli bolmaklyk, jaýlylyk, öz wagtyndalyk.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem ýerliklilik - ýerlikliligi.


Duş gelýän formalary
  • ýerlikliligi
  • ýerlikliligini