ýerlikli sypat

Gerek ýerinde, öz ýerinde, jaý, öz wagtynda.

  • Hemişe gyzykly şorta sözler aýtmaga endik eden gurbanlynyň ýerlikli sözüne oturanlar ýylgyryşdylar. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

  • Seýdi eserlerinde meňzetmeleri, deňeşdirmeleri ýerlikli we ýeterlikli ulanypdyr. («Edebiýat»)