ýerlikli ýer‧lik‧li sypat

Gerek ýerinde, öz ýerinde, jaý, öz wagtynda.

 • Hemişe gyzykly şorta sözler aýtmaga endik eden gurbanlynyň ýerlikli sözüne oturanlar ýylgyryşdylar. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

 • Seýdi eserlerinde meňzetmeleri, deňeşdirmeleri ýerlikli we ýeterlikli ulanypdyr. («Edebiýat»)


Duş gelýän formalary
 • ýerlikliden
 • ýerliklidi
 • ýerliklidigi
 • ýerliklidigini
 • ýerliklidir
 • ýerlikliligi
 • ýerlikliligini
 • ýerliklilik
 • ýerliklimidir
 • ýerliklisi