ýerli-suwly ýer‧li-suw‧ly

Ýeri we suwy bar bolan, ýer hem-de suw bilen üpjün edilen.

  • Bä, men hem ýerli-suwly, öz erkli adam bolarmykam. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Ol, iliň içinden göterimine satylýan ýerli-suwly ýap aldy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)