ýerli-ýerden ýer‧li-ýer‧den

Hemme ýerden, dumly-duşdan, hersi bir ýerden.

  • Ýerli-ýerden hasanaklap galan adamlaryň beýnilerini minutlyk galagopluk gaplap aldy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Olar ýerli-ýerden Baýramyň üstüne dürli soraglary yzly-yzyna ýagdyrýardylar. («Sowet Türkmenstanyň aýallary» žurnaly)