ýerletmek ýer‧let‧mek işlik

  1. Täze ýeriň ýaşaýyş şertlerine öwrenişdirmek, uýgunlaşdyrmak.

    • Başga ýurtdan getirilen ösümligi ýerletmek. Göçüp gelen adamlary ýerletmek.

  2. Saklamak, eglemek.

  3. Göçme manyda Hyrydaryny tapdyryp satdyrmak.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýär goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem ýerletmek - ýerledýär, ýerleder, ýerledipdir.


Duş gelýän formalary
  • ýerletmek