ýerlemek ýer‧le‧mek işlik

 1. Täze ýerde ýaşamaklyga öwrenişmek, öwrenişip gitmek, uýgunlaşmak.

  • Öwez bu ýerde kän ýerlemedi. («Görogly» eposy)

 2. Saklanmak, eglenmek.

 3. Göçme manyda Hyrydaryny, ýerini tapyp bermek (söwda-satykda).


Duş gelýän formalary
 • ýerledi
 • ýerledim
 • ýerlejegini
 • ýerlejek
 • ýerlem
 • ýerleme
 • ýerlemedi
 • ýerlemedik
 • ýerlemegi
 • ýerlemegiň
 • ýerlemek
 • ýerlemekde
 • ýerlemekden
 • ýerlemeklige
 • ýerlemekligi
 • ýerlemekliginden
 • ýerlemekligiň
 • ýerlemeklik
 • ýerlemeklikden
 • ýerlemelerden
 • ýerlemesem
 • ýerlemezinden
 • ýerlemäge
 • ýerlemän
 • ýerlese
 • ýerleýän
 • ýerleýänleri
 • ýerleýär
 • ýerleýärler
 • ýerläli
 • ýerlän
 • ýerlände
 • ýerlänsoň
 • ýerläp
 • ýerlärdiler
 • ýerläň