ýerleşmek işlik

 1. Bir zadyň içine jaýlaşmak, sygmak.

  • Ýyglan gawunlaryň hemmesi araba ýerleşer.

 2. Girmek, kabul edilmek, göterilmek (işe, okuwa).

  • Biziň herimiz bir işe ýerleşdik. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)

 3. Sarp bolmak, harç edilmek.

  • Norma boýunça alnan harytlaryň hemmesi ýerleşdi.

 4. Belli bir ýerde, territoriýada bolmak.

  • Türkmen döwlet uniwersiteti Aşgabat şäherinde ýerleşýär.

 5. Mäkäm ornaşmak, jaýly oturmak.

  • Pökgi aýbogdaşyny gurup, kemally ýerleşmänkä, Mämmetweli hojam peýda boldy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 6. Göçme manyda Durmuşa çykmak, äre barmak.