ýerleşdirmek ýer‧leş‧dir‧mek işlik

 1. Zady bir zadyň içine salyp ornaşdyrmak, jaýlaşdyrmak, ýerbe-ýer goýmak, sygdyrmak.

  • Gyş geýimlerini sandyga ýerleşdirmek. Bu goşlary çemedana zordan ýerleşdirdim.

 2. Salmak, ornaşdyrmak, girizmek (işe, okuwa).

  • Ony ýokary mekdepleriň birinde okuwa ýerleşdirmek hyýaly ýok däl. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

  • Biz olary göz bejerilýän jaýymyzda ýerleşdirdik. (S. K. Karanow, Trahoma we oňa garşy göreş)

 3. Göçme manyda Durmuşa çykarmak, äre bermek.

  • Ýetişen gyzy ýerleşdirmek.


Duş gelýän formalary
 • ýerleşdirdi
 • ýerleşdirdi-de
 • ýerleşdirdik
 • ýerleşdirdiler
 • ýerleşdirdim
 • ýerleşdirdiňizmi
 • ýerleşdireli
 • ýerleşdiren
 • ýerleşdirende
 • ýerleşdirenden
 • ýerleşdirendigi
 • ýerleşdirendigine
 • ýerleşdirendigini
 • ýerleşdirene
 • ýerleşdirenini
 • ýerleşdirensoň
 • ýerleşdirer
 • ýerleşdireýin
 • ýerleşdirip
 • ýerleşdiripdi
 • ýerleşdiripdir
 • ýerleşdiripdirler
 • ýerleşdirjegi
 • ýerleşdirjegini
 • ýerleşdirjek
 • ýerleşdirjekdigine
 • ýerleşdirjekdiler
 • ýerleşdirjekmi
 • ýerleşdirme
 • ýerleşdirmedik
 • ýerleşdirmedimi
 • ýerleşdirmegi
 • ýerleşdirmeginde
 • ýerleşdirmeginden
 • ýerleşdirmegini
 • ýerleşdirmeginiň
 • ýerleşdirmegiň
 • ýerleşdirmek
 • ýerleşdirmekde
 • ýerleşdirmekden
 • ýerleşdirmekdir
 • ýerleşdirmeklige
 • ýerleşdirmekligi
 • ýerleşdirmekligiň
 • ýerleşdirmeklik
 • ýerleşdirmekçi
 • ýerleşdirmelerini
 • ýerleşdirmeli
 • ýerleşdirmelidigi
 • ýerleşdirmelidigini
 • ýerleşdirmelidir
 • ýerleşdirmeris
 • ýerleşdirmeseler
 • ýerleşdirmezden
 • ýerleşdirmezlige
 • ýerleşdirmezlik
 • ýerleşdirmäge
 • ýerleşdirmäni
 • ýerleşdirmäniň
 • ýerleşdirse
 • ýerleşdirse-de
 • ýerleşdirsek
 • ýerleşdirseler
 • ýerleşdirseň
 • ýerleşdirsin
 • ýerleşdiräýseler
 • ýerleşdirýän
 • ýerleşdirýändigine
 • ýerleşdirýänleriň
 • ýerleşdirýär
 • ýerleşdirýärdi
 • ýerleşdirýärdiler
 • ýerleşdirýäris
 • ýerleşdirýärler