ýerküme

Ýaşamak üçin ýerden gazylyp gurlan jaý, küme.

  • Olar razwedkaçylaryň ýerkümesine ýetenlerinde, kapitan atdan towsup düşdi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Gar syrgynynyň derdinden ýerkümelerdäki pelteli çyralaryň yşygy-da görünmeýärdi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)