ýerküme ýer‧kü‧me

Ýaşamak üçin ýerden gazylyp gurlan jaý, küme.

 • Olar razwedkaçylaryň ýerkümesine ýetenlerinde, kapitan atdan towsup düşdi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 • Gar syrgynynyň derdinden ýerkümelerdäki pelteli çyralaryň yşygy-da görünmeýärdi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)


Duş gelýän formalary
 • ýerküme-de
 • ýerkümede
 • ýerkümeden
 • ýerkümedi
 • ýerkümedäki
 • ýerkümeler
 • ýerkümelerdäki
 • ýerkümeleri
 • ýerkümeleri-de
 • ýerkümelerinden
 • ýerkümelerine
 • ýerkümeleriň
 • ýerkümeli
 • ýerkümesi
 • ýerkümesinde
 • ýerkümesine
 • ýerkümesiniň
 • ýerkümä
 • ýerkümäni
 • ýerkümäniň