ýerbe-ýer

Öz ýerinde, ýerli-ýerinde, jaýba-jaý, tertipli.

  • Aýnam, biziň öýümiz barmydyr? Wiý, Artyk jan, hemme ýerbe-ýerdir. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Jaýyň içindäki goşlaryň ýerbe-ýer goýulmagy we içeriniň tämizligi şu bolgusyz jaýyň içine aýratyn bir görk berýärdi. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)