ýençdirmek işlik

  1. Birine pugta urdurmak, mazaly urdurmak.

    • Muhammet janyň kakasy gelsin, ony öldür ýaly ýençdirerin. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

  2. Çekiçläp sozdurmak, çekiç urdurmak (metal hakynda).