ýençdirmek işlik

 1. Birine pugta urdurmak, mazaly urdurmak.

  • Muhammet janyň kakasy gelsin, ony öldür ýaly ýençdirerin. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

 2. Çekiçläp sozdurmak, çekiç urdurmak (metal hakynda).


Duş gelýän formalary
 • ýençdirerin
 • ýençdirip
 • ýençdiripdi
 • ýençdirjek
 • ýençdirme
 • ýençdirmediler
 • ýençdirmek
 • ýençdirmäge