ýemrik

Gyrasy, erňegi ýemrilen, ýykylan.

  • Hoşgeldi galanyň ýemrik ýerinden dyrmaşyp üstüne çykdy. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

  • Gyrasy ýemrik okara.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem ýemrik - ýemrigi.