ýemek

ýemek bolmak

Goşmaça urna bolmak, öňkiniň üstüne ýerine bolmak.

  • Onuň üstüne-de gelniniň ölmegi ýemek boldy. Päle bije atyşmak habary hem onuň üstüne ýemek boldy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)