ýemşik

 1. Maşşaryp epilen, içine, iç tarapyna çöken, ýemrik.

  • Ýemşik gap.

  • Ýemşik tüňçe.

 2. Ýapbaşyk, ýasy, maşşyk.

  • Ana burny ýemşik, gözleri çukur, garny ýasy, etlek bir söwdagär. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Potdynyň burny ýemşikdi. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem ýemşik - ýemşigi.


Duş gelýän formalary
 • ýemşige
 • ýemşikdi