ýelpemek işlik

Ýelpewajy ýa-da başga bir zady iki baka bulap ýel çaldyrmak, şemallandyrmak, ýelikdirmek.

  • Ol içki syryny töweregindekilere duýdurmazlyk niýeti bilen, pyşdylýaka köýnegini ýelpedi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Giň jaýyň gapysyndan ätledik welin, salkyn howa ýüzümizi ýelpedi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)