ýelpeşmek işlik

  1. Ýelpemäge kömekleşmek.

    • Syrkawyň ýüzüni ýelpeşmek.

  2. Bilelikde ýelpemek, köp bolup ýelpäp oturmak.

    • Öýdäki adamlar ýaglyklaryny ýelpeşip, çybyndan goranýardylar.