ýelmeşdirmek işlik

Birnäçe zady ýelmemek, ýelmäp çykmak.

  • Studentler reňk bilen ýazylan afişany ýelmeşdirip, bilet satyp ugradylar. («Sowet edebiýaty» žurnaly)