ýekelik

seret birlik2

  • Emma onuň ýekeligi, ylaýta-da Mehinliniň owsuny şol niýetini bir bada gowşatdy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Artyga söz hem beren bolsa, häzirki ýekelik ony oýlandyrdy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Ýekelik manat. Ýekelik kart.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem ýekelik - ýekeligi.