ýekelenmek işlik

  1. Gür gögeren ekinleriň kä ýerinden goparylyp seýrek edilmek, ýekelemek işi geçirilmek, selçeňlenmek.

    • Birnäçe kolhozçylar gowaçanyň ýekelenmän galan ýerini ýekeleýärdiler. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  2. Köpçülik bolup biriniň üstünden düşülmek, biri ara alynmak.