ýekedaban

[ýekeda:ban]

Daş owratmak, metal sozmak üçin uly agyr çekiç.

  • Ýekedabanyň sesi daşardaky küştçüleriň sesi biläp goşulýardy. (A. Gowşudow, Powestler We Hekaýalar)

  • Ol çym gyzyl bolup duran uzyn demri körükden çykaryp, ony ýekedaban bilen ýençgiläp durdy. (B. Pürliýew, Ilkinji gün)