ýeke-täk

  1. Diňe bir, birden-bir, ýalňyz, ýekeje.

  2. Ýeke-çäk, bir özi, ýekeje özi, ýalňyz.

    • Ýeke-tek gezim edýä Artyk işçileriň kowçum-kowçum üýşýänlerini gördi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)