ýekşenbe

Hepdäniň ýedinji güni, umumy dynç alynýan gün.

  • Ýekşenbe güni biz onuň bilen çaýhanada sataşdyk. («Tokmak» žurnaly)

  • Atasy ölenden bir-iki hepde soň, ýekşenbe gününde Pawel Wlasow öýlerine lüt pýan bolup geldi. (M. Gorkiý, Ene)