ýegdeklemek işlik

Çalt ädimläp ýöremek, ýelk-ýelk edip çalt ýöräp gitmek, ýegdeneklemek.

  • Aşyr ýalta seredende, Aýnanyň ýegdekläp gelýendigini gördi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Arkasy kädili Mehinli guýa bakan ýegdekledi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)