ýeg

Könelişen söz seret gowy

  • Onuň ýanyna özüniň ýeg görýän aýaly Ogulsoltan geldi. (N. Saryhanow, Saýlanan eserler)

  • Hasratly ömür sürenden, Ýatsaň ýegdir gör bileni. («Türkmen Halk Şahyrana Döredijiligi»)