ýeditop

Iki tarap bolup, taýak bilen pökgi urlup oýnalýan oýun.

  • Çagalar höwes bilen ýeditop oýnaýarlar.

Ýazuw düzgüni

Menlik ýöňkemaniň -um, -umyz, senlik ýöňkemäniň -uň, -uňyz goşulmalary goşulýar.

Meselem ýeditop - ýeditopum, ýeditopuň.