ýedilik

  1. Ýedini bildirýän sifr.

  2. Oýnalýan ýedi gülli kart.

    • Ýedilik haç.

  3. Käbir zatlaryň ölçegini kesgitleýän san.

    • Ýedilik pelte.

    • Ýedilik çyra.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem ýedilik - ýediligi.