ýedigen

Astronomiýa Demirgazyk tarapda görünýän aýratyn ýyldyzlar topary.

  • Ýedigen hatary nyzama duran ýaly bolup görünýärdi. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

  • Ýedigen arka aýlanyp gidipdir. (N. Saryhanow, Saýlanan eserler)