ýediýyllyk

  1. Ýedi ýyl okalýan doly däl orta, mekdep.

    • Myrat ýediýyllygy gutaryp gelýär. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  2. Ýedi ýyl üçin niýetlenen, ýedi ýyl möhletli.

    • Ýediýyllyk plan.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem ýediýyllyk - ýediýyllygy.