ýeňleşmek işlik

  1. Agramy azalyşmak, agramy kemelişmek.

    • Çörek, guranyndanmy nämemi, birneme ýeňleşipdir.

  2. Aňsatlaşmak, ýönekeýleşmek, sadalaşmak.

    • Bu işe meşgullansa, onuň haly ýeňleşer -- diýip, böwrüni diňläp, ýuwaşlyk bilen aýtdy. (M. Gorkiý, Ene)