ýazyjy

Çeper eser ýazýan adam, edebi eser ýazmak işi bilen meşgul bolýan adam.

  • Pionerler proletar ýazyjysy Alekseý Maksimowiçiň eserleriniň mazmunyny çuň düşünje bilen gürrüň berdiler. («Pioner» žurnaly)