ýatlamak işlik

[ýa:tlamak]

Ýadyňa düşürmek, ýada salmak, hakydaňa getirmek, göz öňüne getirmek.

  • Kakasynyň ölüm habary gelenden soň, Myradyň hemişekiligini ýatlany şu birinji gezekdi. (B. Kerbabaýew, Yhlasa-Myrat)

  • Ol, başyndan geçiren söweşlerini-de ýatlady. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)

  • Taryhy ýatlamak, gör nähili datly! (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)