ýatlama

[ýa:tlama]

  1. Bolup geçen wakany hakydaňa getirme, ýada salma.

    • Öten agşam oňa eziz Leniniň çagalyk döwründen bir ýatlamany okap berdim. (A. Atajanow, Permanyň mamasy)

    • Agahan Durdyýew hakynda ýazgylar we ýatlamlar. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

  2. Tekste berilýän goşmaça düşündiriş, bellik.