ýatkeşlik

[ýa:tkeşlik]

Ýatkeş bolmaklyk, gören, eşiden zadyny köp wagtlap ýadyndan çykarmazak, unutmazak.

  • Emma ýaşuly örän ýatkeşdi. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem ýatkeşlik - ýatkeşligi.

ýatkeşlik

[ýa:tkeşlik]

Ýatkeş bolmaklyk, gören, eşiden zadyňy ýatdan çykarmazlyk, unutmazaklyk.

  • Ýatkeşligiň özi aýdylýan zatlara düşünmek diýildigidir. («Pioner» žurnaly)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem ýatkeşlik - ýatkeşligi.