ýatkeş

[ýa:tkeş]

Ýadynda berk saklagan, okan, gören, eşiden zadyny köp wagtlap ýadyndan çykarmazak, unutmazak.

  • Emma ýaşuly örän ýatkeşdi. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)