ýatgy

Anatomiýa Aýallarda, guzlaýan haýwanlarda nesliň döräp we ösüp başlaýan ýeri bolan içki organizm.

  • Biz bu ýerde düýäniň ýa-da baýtalyň garnyny ýaryp, olaryň ýatgylaryny barlamak üçin ýygnak geçirmeýäris. («Tokmak» žurnaly)