ýasanmak işlik

Özüň üçin ýasamak, özüň üçin bejerip taýýar etmek.

  • Olar bilen hoşlaşdy-da, öýlerine tarap ýelk ýasaýdy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)