ýasalmak işlik

  1. Bejerilip taýýar edilmek, bejerilip häzirlenmek.

    • Ol göýä agaçdan ýasalan ýalydy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

    • Penjire demiri, ýaýly krowat Çoýun peçler kebşirlenip ýasalan. (N. Omadow, Bagt güneşi)

  2. Grammatik termin Emele gelmek, döremek.

    • Söz ýasaýjy goşulmakaryň kömegi bilen täze sözler ýasalýar.