ýaryk-ýaryk ýa‧ryk-ýa‧ryk

[ýa:ryk-ýa:ryk]

Köp ýeri ýarylan, köp ýeri jaýrylan, tutuş ýaryk emele gelen.

  • Sowuk aýaza ýaryk-ýaryk bolup, gyzyp ot alan gök dodaklaryny tamşandyrýarlar. (B. Soltannyýazow, Kümüş)