ýary1

Elde eýlenen deri.

  • Çagalara we özüme gara keçeden aýakgap edip, aşagyna hem gatlap ýary çekdim. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)

ýary2

[ýa:ry]

«Ýarym» sözüniň konkret bir zada degişlilikde ulanylýan gysgalan formasy.

  • Onuň ýaryny maňa goý, ýaryny äkit! («Görogly» eposy)

  • Sagat dokuzyň ýary boldy.