ýardyrmak işlik

[ýa:rdyrmak]

 1. Bir zady kesip ýa-da çapyp iki böldürmek.

  • Agajy ýardyrmak.

  • Garpyz ýardyrmak.

 2. Iriňini we ş. m. aýyrmak üçin dildirmek (ýara we. ş. m. hakda).

 3. Ite agyz saldyrmak, dişletmek.

  • Häzir bol, özüňi ite ýardyraýmagyn!


Duş gelýän formalary
 • ýardyran
 • ýardyrany
 • ýardyranyny
 • ýardyrmak
 • ýardyrman
 • ýardyrsalaram
 • ýardyryp
 • ýardyrypdyr
 • ýardyrypsyň