ýardyrmak işlik

[ýa:rdyrmak]

  1. Bir zady kesip ýa-da çapyp iki böldürmek.

    • Agajy ýardyrmak.

    • Garpyz ýardyrmak.

  2. Iriňini we ş. m. aýyrmak üçin dildirmek (ýara we. ş. m. hakda).

  3. Ite agyz saldyrmak, dişletmek.

    • Häzir bol, özüňi ite ýardyraýmagyn!