ýararly ýa‧rar‧ly

[ýara:rly]

Bir zat üçin gerekli bolan, derege ýaraýan, gerekli.

  • Söweşe ýararly ulaglar gizlenýärdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Belki, ol size ýararly bolup çyksa-da çykar! (N. Saryhanow, Saýlanan eserler)