ýaramsaklyk ýa‧ram‧sak‧lyk

seret ýaranjaňlyk

  • Walla, Bahar, bilýän zadym bolsa, men senden gizlämok ahyryn! -- diýip- Wüşi kel ýaramjaklyk etdi. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

  • Keçjal ony görüp, «yhyk» edip gülüp, ýaramsaklyk etjek boldy welin, ol kellesini hem ýerden galdyrmady. (H. Ysmaýylow, Mugallymyň gyzy)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem ýaramsaklyk - ýaramsaklygy.


Duş gelýän formalary
  • ýaramsaklygy
  • ýaramsaklyklar