ýaramazçylyk ýa‧ra‧maz‧çy‧lyk

seret ýaramazlyk 1

  • Hoşgeldi öz üçinden: -- Bahardan beýle bir ýramazçylyk çykmaz -- diýip pikir etdi. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

  • Seniň we saňa meňzeşleriň şeýle ýaramazçylygy ýol almaz. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem ýaramazçylyk - ýaramazçylygy.


Duş gelýän formalary
  • ýaramazçylygy
  • ýaramazçylyklaryny