ýaraly sypat

Ýarasy bar bolan, ýara salnan, ýaradar.

  • Meleguş onuň yzyndan ýetende, ýaraly gulan oňa bakan agzyny açyp topuldy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Ol ýaraly aýagynyň ädigini çekip çykarjak boldy. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

  • Emma gahrymanym ahmyrda galdy, Tenine degdi, ýaraly boldy. (A. Kekilow, Saýlanan eserler)