ýaralanmak işlik

Ýaraly edilmek, ýaraly bolmak, ýara salynmak.

  • Ýeňilräk ýralanan esgerleriň bir gölegi özleriniň örän sagdyklaryny duýup: -- Ýoldaş doktor, biz indi daýandyk! -- diýdiler. (B. Gurbanow, Duşuşyk)