ýaragsyzlanmak işlik

  1. Ýaraglanmagy ýatyrmak, ýarag öndürmegi bes etmek.

  2. Göçme manyda Her hili ýol bilen göreş alyp barmakdan el çekmek.

    • Adamy köpçülikleýin gyryjy serişdeler bilen ýaraglanmak.