ýaragsyzlandyrmak işlik

  1. Ýaragyňy almak, ýarag serişdelerinden mahrum etmek.

    • Ezizi örän tiz ýaragsyzlandyrmak zerurlygyna Çernyşow düşünýärdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  2. Göçme manyda Göreş alyp barmak mümkinçiliginden mahrum etmek.

    • Adamy köpçülikleýin gyryjy serişdeler bilen ýaragsyzlandyrmak.